POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Această Politică de Confidențialitate descrie modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, utilizate și transmise atunci când vizitați site-ul www.dtlmedical.ro și în eventualitatea colaborării cu societatea noastră sau în cazul achiziționării unor produse/servicii de la noi.

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

CINE SUNTEM

DTL MEDICAL S.R.L., este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în Str. George Baritiu nr. 40, București, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9314/2009, având cod fiscal RO22444730, e-mail office@dtlmedical.ro, număr de telefon 0213175825 („DTL” sau „Societatea”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

Atunci când vizitați Site-ul, este posibil să ne furnizați în mod direct datele dumneavoastră cu caracter personal (pe Site, prin e-mail sau alte canale de comunicare), sau este posibil să colectăm indirect unele dintre datele cu caracter personal care fac referire la dumneavoastră, precum adresa IP și date privind unele dintre cookie-urile care sunt instalate pe dispozitivul dumneavoastră. În plus, pe măsură ce navigați pe Site, colectăm de la partenerii noștri informații referitoare la paginile web sau produsele individuale pe care le vizualizați, website-urile sau termenii de căutare care v-au trimis către Site și informații despre modul în care interacționați cu Site-ul. Ne referim la aceste din urmă informații colectate în mod automat ca fiind „Informații despre Dispozitiv”.

Atunci când vorbim despre „Datele cu Caracter Personal” din această Politică, ne referim atât la Informațiile despre Dispozitiv, cât și orice alte informații care pot conduce la identificarea dumneavoastră, în calitate de persoană vizată.

Datele personale pe care le mai putem prelucra sunt, în principal: nume și prenume, codul numeric personal, funcția, adresa de domiciliu și cea de corespondență, adresa de e-mail, datele privind contul bancar sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse înainte sau atunci când deveniți clientul nostru, sau când utilizați/ cumpărați produsele sau serviciile noastre.

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza produse și servicii legate de educația, promovarea, achiziția / vânzarea, întreținerea și reparațiile echipamentelor medicale,  în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care le oferim.

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

NAVIGAREA PE SITE-UL WEB. UTILIZAREA COOKIE-URILOR.

Atunci când vizitați Site-ul, colectăm Informații despre Dispozitiv cu ajutorul tehnologiilor „Cookie”, care sunt fișiere de date plasate pe dispozitivul sau computerul dumneavoastră și care includ adesea un identificator unic anonim. Aceste date pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP sau tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe Site-ul nostru web. Pentru mai multe informații referitoare la tehnologiile sus-menționate utilizate pe acest Site și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a le controla/dezactiva, și durata de păstrare a informațiilor, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

LINKURI CATRE ALTE SITE-URI

Site-ul nostru poate conține legături către alte site-uri care nu sunt operate de noi. Dacă dați clic pe un link de la o terță parte, veți fi direcționat către site-ul terței părți. Vă sfătuim cu tărie să examinați Politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați.

Nu avem control și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terților.

LUAREA DECIZIILOR ÎN MOD AUTOMAT ȘI CREARE DE PROFILURI ÎN MOD AUTOMAT

Datele cu Caracter Personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal pentru scopurile amintite mai sus, DTL păstrează aceste date după cum urmează:

Putem sa păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru o perioadă de 3 ani necesară protejării drepturilor Societății;

Pentru a răspunde la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră DTL va păstra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe durata necesară prelucrării și emiterii unui răspuns la solicitarea dumneavoastră și pe durata de timp necesară protejării drepturilor Societății, ținând cont de legea aplicabilă, inclusiv de termenul de prescripție;

În contextul achiziționării de produse/ servicii, a monitorizării comenzilor în scop de prevenire a fraudei și serviciilor post-vânzare, DTL va păstra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal asociate comenzilor efectuate prin contul de client, având în vedere legislația contabilă, pe o perioada de până la 10 ani;

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal folosite în scopul trimiterilor comunicărilor de marketing direct vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani de la exprimarea consimțământului, sau până în momentul în care dumneavoastră vă retrageți consimțământul sau solcitați ștergerea acestor date;

Pentru desfășurarea de sondaje, studii privind satisfacția clienților sau feedback, DTL va păstra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal până la momentul finalizării sondajului, sau a studiului de piață și până la finalizarea analizei rezultatelor, moment după care datele cu caracter personal vor fi anonimizate sau distruse; atunci când ne furnizați feedback prin completarea recenziilor la produsele noastre în secțiunea dedicată de pe Site, vom păstra datele respective pe Site pe o perioadă de maxim 5 ani;

TRANSMITEREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, precum oferirea unor servicii cât mai complete și orientate către nevoile dumneavoastră, este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către alte societăți colaboratoare, consultanți externi, producători de echipamente, accesorii și consumabile medicale, instituții, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene / Spațiului Economic European.

Datele cu Caracter Personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze Datele cu Caracter Personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în condiții de siguranță și securitate.

În cele din urmă, este posibil să transmitem Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către autorități publice, auditori sau alte instituții pentru a respecta legile și reglementările aplicabile, pentru a răspunde unei citații sau unei alte solicitări legale de informații pe care le primim sau pentru a ne proteja în alt mod drepturile. Aceste autorități sau instituții publice pot fi Poliția Română, instanțele de judecată, ANSPDCP, ANAF, notarii publici, executori judecătorești etc.

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi, prin transmiterea unei solicitări la:

– Sediul nostru din Str. George Baritiu nr. 40, București, Romania

– E-mail: office@dtlmedical.ro

MODIFICĂRI

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.